sort proizvodi

Најновије вести и обавештења

by

Новогодишња честитка

Новогодишња честитка

by

Пожаревац – утврђена репрезентативност ЈКП „ Комуналне Службе“  Пожаревац

Својим радом, трудом и залагањем за кратко време синдикална организација „Заједница Синдиката Србије – Комуналне службе Пожаревац „ је стигла до великог броја чланова чиме су се стекли услови за подношење захтева за утврђивање репрезентативности. Дана 05.12.2023. године в.д. директора ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац, господин Марко Марјановић формирао је комисију која је на основу приложених доказа утврдила репрезентативност „Заједнице Синдиката Србије – Комуналне службе Пожаревац“. Извршном одбору  и члановима синдиката на челу са председницом Мајом  Ангеловски честитамо на марљивом раду и успеху и желимо пуно среће у даљем раду. Заједница Синдиката Србије

by

Смернице за израду годишњег програма пословања јавних предузећа за 2024. годину

У "Сл. гласнику РС", број 104/2023 од 24.11.2023. године објављена је Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (у даљем тексту: Уредба), која је ступила на снагу 25.11.2023. године. Уредбом су извршене измене и допуне Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл. гласник РС", број 89/23; о којој смо писали у "Информатор"-у број 21/2023) у делу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (у даљем тексту: Смернице), и то: 1) допуњен је став 4. тачка 6) Смерница тако што је у овој тачки, иза алинеје четврте (којом је утврђено да се годишња маса средстава за зараде запослених из Прилога 11 може увећати за највише 10% у односу на планирану масу средстава за зараде у 2023. години), додата нова - пета алинеја, која гласи: "- зарада запослених чија би основна зарада након увећања утврђеног у алинеји четвртој ове тачке, била нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, увећава се до висине минималне зараде, док се просечна зарада осталих запослених може увећати за највише 10%". 2) став 10. Смерница је измењен и гласи: "Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, поред смерница наведених у овом акту, могу предложити јавним предузећима и друге смернице које су од значаја за њихово пословање, односно другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада." Напомена "Цекос ин"-а: Ако се измењеним ставом 10. Смерница мислило на процентуално увећање минималне цене рада која ће важити у 2024. години, у односу на 2023. годину, онда би тај проценат могућег увећања просечне зараде запослених могао да буде до 17,8% тј. (271,00 дин/х : 230,00 дин/х x 100) - 100. Рок за достављање програма пословања: за јавна предузећа која се финансирају из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединица локалне самоуправе је 15 дана од усвајања тих буџета, за јавна предузећа која се не финансирају из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединица локалне самоуправе је 1. децембар текуће године за наредну годину.

by

САСТАНАК СА ПОМОЋНИЦОМ МИНИСТРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ Др  МАРИНОМ ВИДОЈЕВИЋ

Дана, 17.11.2023 године, у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одржан је састанак са представницима Заједнице Синдиката Србије и Помоћницом министра за социјалну заштиту госпођом Др Марином Видојевић. Имајући у виду да је Помоћница дуги низ година радила у различитим установама социјалне заштите и одлично познаје проблематику, разматрали смо идеје и могућности, за унапређење система социјалне заштите као и могућности побољшања статуса запослених у установама социјалне заштите, и то : Побољшање материјалног положаја запослених кроз јединствену цену рада; Увођење систематског прегледа за све запослене у установама социјалне заштите; Отварање и формирање социјално здравствених установа, као и ПИТ програма у оквиру завода за васпитање, као опција за поједине категорије корисника; Запошљавање оптималног броја радника у центрима за социјални рад и подизање квалитета услуга; Проблем недостајућег кадра медицинске струке (медицинске сестре и неговатељи) и техничког особља; Формирање и јачање капацитета услуга и установа социјалне заштите на локалном нивоу широм Републике Србије; Захваљујемо се помоћници Др Марини Видојевић, на разумевању и великој жељи да се наведени проблеми реше у што краћем временском периоду. Јасно нам је да је проблематика опширна, настала у дужем временском периоду и да је потребно много труда , времена и енергије како би се стекли услови за решење наведених проблема, како би запослени и корисници осетили побољшање услова живота и рада.

by

ПОТПИСАН АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈКП ШУМАДИЈА –КРАГУЈЕВАЦ

У просторијама Градске управе, 24.10.2023.године, потписан је Анекс колективног говора између градоначелника града Крагујевца , господина Николе Дашића, директора ЈКП Шумадија-Крагујевац, господина Марка Вујновића, и председника репрезентативних синдиката ЈКП Шумадија-Крагујевац, Славише Самчовић и Миодрага Грујичића. Током преговора за потписивање овог Анекса, дошло се до договора и модела за очување свих радних места као и стабилности у исплати зарада запослених. Анексом овог уговора, планирано је повећање зарада свих запослених од 15%. Заједница Синдиката Србије- ЈКП Шумадија Крагујевац, је увек инсистирала на на бољим условима рада и повећању зарада запослених у складу са повећањем трошкова живота, а потписивање овог Анека јеј само један корак на путу нашег синдикалног деловања. Заједница Синдиката Србије – Шумадија Крагујевац

by

Mercator -S

ЗСС Меркатор континуирано ради на побољшању услова рада запослених, а првенствено на повећању зараде радницима. У претходном периоду интензивирани су разговори са представницима компаније Меркатор-С и ХР службом, што је резултирало договором о повећању зарада од 12 до 19% радницима Логистике и Велепродаје од 1.10.2023. године. И у наредном периоду ЗСС Меркатор ће несмањеним ентузијазмом наставити да ради на остварењу своје улоге у свим сферама синдикалног деловања.

by

ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР У ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ

22. СЕПТЕМБРА 2023 ГОДИНЕ, ПОТПИСАН ЈЕ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ. КОНСТРУКТИВНИМ ДИЈАЛОГОМ ИЗМЕЂУ СИНДИКАТА, ПОСЛОДАВЦА И ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ДОШЛО СЕ ДО ПОТПИСИВАЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОЈИ У СКЛАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ МОГУЋНОСТИМА ОБЕЗБЕДЈУЈЕ БОЉЕ УСЛОВЕ РАДА И ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ. ЗАЈЕДНИЦА СИНДИКАТА СРБИЈЕ - ВОДОВОД ПОЖАРЕВАЦ ГОРАН ИВКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК

by

САОПШТЕЊЕ - Повећање зарада за возаче у ГСП Београд

Дана 18.09.2023. године, председник Заједнице синдиката Србије - Синдикат радника запослених у ГСП Душан Радошевић, председник Самосталног синдиката ГСП "Београд" Зоран Антић и директор ЈКП ГСП "Београд" Зоран Шарац потписали су анекс Колективног уговора којим се повећава бонус возачима са 30% на 40%. Бонус ће почети да се исплаћује заједно са октобарском зарадом. Анекс је послат градоначелнику Београда, г. Шапићу, на потпис и након потписивања биће објављен у Службеном листу града Београда. Договорено је да се настављају разговори заједно са Оснивачем и Послодавцем везани за даље унапређење материјалног статуса возача, радника одржавања, саобраћајног особља, посебно отправника, као и свих осталих запослених. До краја године биће исплаћена солидарна помоћ, а од 1. јануара 2024. године, захваљујући методологији обрачуна зарада по нашем Појединачном колективном уговору, очекујемо повећање основне зараде за више од 17% за све запослене. ЗАЈЕДНИЦА СИНДИКАТА СРБИЈЕ СИНДИКАТ РАДНИКА ЗАПОСЛЕНИХ У ГСП

by

РАДНИЧКО – СПОРТСКЕ ИГРЕ 2023 ОХРИД

У периоду од 02-08.09.2023 године на Охриду у Северној Македонији, одржане су седме по реду Радничко-спортске игре Заједнице Синдиката Србије. На играма је учествовало велики број синдикалних организација из целе Србије, чија је бројност 500 учесника из различитих делатности, укључујући запослене у установама социјалне заштите, запослене у комуналној делатности, правосуђу, саобраћају, трговини, наменској индустрији..и други. Председник Заједнице Синдиката Србије, господин Петар Миловановић, отворио је Радничке игре пожелевши учесницима добродошлицу и пуно среће у такмичењу које је бројало седам дисциплина. Велику захвалност Заједница Синдиката Србије, исказује члановима организационог одбора, који је свим учесницима био на услузи у сваком тренутку.Осим учесника, на Охриду је био и велики број пријатеља Заједнице Синдиката Србије, који су подржали рад Заједнице и учествовали у оснаживању синдикалног духа и ширењу заједништва. Захваљујемо се директорима , који су дошли да подрже своје запослене у такмичењима и на тај начин покажу разумевање за потребе запослених. Учесници су били смештени у хотелима „Метропол“ и „Белви“ а свеобухватни победник седмих Радничких игара је Заједница Синдиката Србије – синдикат радника запослених у ГСП, док су се у другим дисциплинама издвојиле следеће синдикалне организације: У малом фудбалу победник је синдикат „Једнакост“- Београд пут У баскету победу је однео синдикат Градске управе Ниш У стоном тенису за жене, најбоља је била представница ЈКП „Шумадија2 из Крагујевца У дисциплинама стони тенис за мушкарце, шах, пикадо и конопац победник је синдикална организација из ГСП-а Београд. Са великим бројем лепих утисака и успомена, склапањем нових познанаства и разменом искустава, завршене су уз песму и игру Радничко –спортске игре Охрид 2023.

by

Утврђена репрезентативност у Основном суду у Крагујевцу

Дана 15.06.2023. године, председник Основног суда у Крагујевцу , Зоран Илић донео је Решење о утврђивању репрезентативности код послодавца Основни суд у Крагујевцу након што је председница синдикалне организације код послодавца Наташа Јанићијевић поднела захтев  за утврђивање репрезентативности, након свих испуњених услова.  Комисија је утврдила да су испуњени сви неопходни услови и да је „Заједница Синдиката Србије - Основни суд у Крагујевцу“ стекао репрезантативност. Честитамо колегама из Основног суда и наглашавамо да је синдикат основан пре шест месеци што сматрамо изузетно великим успехом и желимо пуно среће и успеха у даљем раду. Заједница Синдиката Србије

by

Семинар на Тари

У периоду од 12.-14.06.2023. године у организацији Заједнице Синдиката Србије одржан је едукативни семинар у хотелу „Оморика“ на Тари. Председник Петар Миловановић, првог дана боравка на Тари одржао је састанак са председницима синдикалних организација на ком су сумирани досадашњи утисци о раду синдикалних организација и постављени нови циљеви како би се ширио синдикални дух и допринело бољем раду синдиката и побољшао статус радника. У едукативном делу, Мира Баста, саветница Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обрадила је и презентовала теме које се тичу Закона о раду, Колективног преговарања, измена из области Безбедности и здравља на раду па  је учесницима подељен едукативни материјал као подсетник на нове измене.  О инспекцијском надзору и свим недоумицама из те области, одговоре на питања учесницима семинара дао је Инспектор Рада из Ужица Момир  Мишовић.  Након предавања, учесници су у рекреативном излету упознати са свим лепотама планине Таре и уживали у вожњи бродом реком Дрином. 

Претражите вести

--- ---

Начелник

email

Заједница Синдиката Србије

place Стругарска 1а, 11000 Београд, општина Чукарица

local_phone 011/2520-015

email zajednicasindikatasrbije@gmail.com

access_time Понедељак - Петак 09:00 - 17:00

<

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %