sort proizvodi

О нама

Заједница Синдиката Србије је синдикална организација основана за територију Републике Србије 2014. године. Након периода транзиције, лоших приватизација и погоршане економске ситуације по запослене, у циљу заштите људи из света рада и њихових права, препознали смо потребу за формирањем једне нове синдикалне организације на чијем  првом месту је човек као радник.

Заједница Синдиката Србије се залаже да сваки човек има право на рад, слободан избор занимања, али и заштиту радничких права, поштовање достојанства сваког запосленог, без дискриминације по основу пола, степена образовања, инвалидитета, вере или расе.

Заједница Синдиката Србије поред заштите основних права из света рада, жели да у сваком тренутку утиче на побољшање услова рада сваког запосленог, али и за побољшање животног стандарда радника и његове породице.

Заједница Синдиката Србије се залаже за колективно преговарање, развијање социјалног дијалога и успостављање партнерског односа између послодавца и представника запослених у циљу савесног решавања заједничких проблема и остваривања друштвене солидарности.

Заједница Синдиката Србије, у својој синдикалној организацији окупља запослене како у јавном тако и у приватном сектору, јер је уставно право запосленог и право на синдикално организовање без обзира ко им је послодавац.

Заједница Синдиката Србије је организована у јавним предузећима и установама, здравственом и социјалном систему, систему обавезног социјалног осигурања, медијима и култури, комуналним делатностима, просвети, авио, друмском и железничком саобраћају, полицији и међу запосленима у трговинским ланцима.

Наша мисија за будућност јесте законско уређивање најширег синдикалног организовања запослених јер сматрамо да би тако уједињени били у могућности да делотворно остварујемо индивидуалне и колективне интересе радника.

ЗАЈЕДНИЦА, то смо ми!

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %