sort proizvodi
Смернице за израду годишњег програма пословања јавних предузећа за 2024. годину        САСТАНАК СА ПОМОЋНИЦОМ МИНИСТРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ Др МАРИНОМ ВИДОЈЕВИЋ        ПОТПИСАН АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈКП ШУМАДИЈА –КРАГУЈЕВАЦ        Mercator -S        ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР У ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ        САОПШТЕЊЕ - Повећање зарада за возаче у ГСП Београд        РАДНИЧКО – СПОРТСКЕ ИГРЕ 2023 ОХРИД        Утврђена репрезентативност у Основном суду у Крагујевцу        Семинар на Тари        Едукативни семинар Синдиката медицинских сестара и здравствених техничара УКЦ Србије       

Најновије вести

by

Смернице за израду годишњег програма пословања јавних предузећа за 2024. годину

У "Сл. гласнику РС", број 104/2023 од 24.11.2023. године објављена је Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (у даљем тексту: Уредба), која је ступила на снагу 25.11.2023. године. Уредбом су извршене измене и допуне Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл. гласник РС", број 89/23; о којој смо писали у "Информатор"-у број 21/2023) у делу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (у даљем тексту: Смернице), и то: 1) допуњен је став 4. тачка 6) Смерница тако што је у овој тачки, иза алинеје четврте (којом је утврђено да се годишња маса средстава за зараде запослених из Прилога 11 може увећати за највише 10% у односу на планирану масу средстава за зараде у 2023. години), додата нова - пета алинеја, која гласи: "- зарада запослених чија би основна зарада након увећања утврђеног у алинеји четвртој ове тачке, била нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, увећава се до висине минималне зараде, док се просечна зарада осталих запослених може увећати за највише 10%". 2) став 10. Смерница је измењен и гласи: "Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, поред смерница наведених у овом акту, могу предложити јавним предузећима и друге смернице које су од значаја за њихово пословање, односно другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада." Напомена "Цекос ин"-а: Ако се измењеним ставом 10. Смерница мислило на процентуално увећање минималне цене рада која ће важити у 2024. години, у односу на 2023. годину, онда би тај проценат могућег увећања просечне зараде запослених могао да буде до 17,8% тј. (271,00 дин/х : 230,00 дин/х x 100) - 100. Рок за достављање програма пословања: за јавна предузећа која се финансирају из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединица локалне самоуправе је 15 дана од усвајања тих буџета, за јавна предузећа која се не финансирају из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединица локалне самоуправе је 1. децембар текуће године за наредну годину.

by

САСТАНАК СА ПОМОЋНИЦОМ МИНИСТРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ Др  МАРИНОМ ВИДОЈЕВИЋ

Дана, 17.11.2023 године, у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одржан је састанак са представницима Заједнице Синдиката Србије и Помоћницом министра за социјалну заштиту госпођом Др Марином Видојевић. Имајући у виду да је Помоћница дуги низ година радила у различитим установама социјалне заштите и одлично познаје проблематику, разматрали смо идеје и могућности, за унапређење система социјалне заштите као и могућности побољшања статуса запослених у установама социјалне заштите, и то : Побољшање материјалног положаја запослених кроз јединствену цену рада; Увођење систематског прегледа за све запослене у установама социјалне заштите; Отварање и формирање социјално здравствених установа, као и ПИТ програма у оквиру завода за васпитање, као опција за поједине категорије корисника; Запошљавање оптималног броја радника у центрима за социјални рад и подизање квалитета услуга; Проблем недостајућег кадра медицинске струке (медицинске сестре и неговатељи) и техничког особља; Формирање и јачање капацитета услуга и установа социјалне заштите на локалном нивоу широм Републике Србије; Захваљујемо се помоћници Др Марини Видојевић, на разумевању и великој жељи да се наведени проблеми реше у што краћем временском периоду. Јасно нам је да је проблематика опширна, настала у дужем временском периоду и да је потребно много труда , времена и енергије како би се стекли услови за решење наведених проблема, како би запослени и корисници осетили побољшање услова живота и рада.

by

ПОТПИСАН АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈКП ШУМАДИЈА –КРАГУЈЕВАЦ

У просторијама Градске управе, 24.10.2023.године, потписан је Анекс колективног говора између градоначелника града Крагујевца , господина Николе Дашића, директора ЈКП Шумадија-Крагујевац, господина Марка Вујновића, и председника репрезентативних синдиката ЈКП Шумадија-Крагујевац, Славише Самчовић и Миодрага Грујичића. Током преговора за потписивање овог Анекса, дошло се до договора и модела за очување свих радних места као и стабилности у исплати зарада запослених. Анексом овог уговора, планирано је повећање зарада свих запослених од 15%. Заједница Синдиката Србије- ЈКП Шумадија Крагујевац, је увек инсистирала на на бољим условима рада и повећању зарада запослених у складу са повећањем трошкова живота, а потписивање овог Анека јеј само један корак на путу нашег синдикалног деловања. Заједница Синдиката Србије – Шумадија Крагујевац

by

Mercator -S

ЗСС Меркатор континуирано ради на побољшању услова рада запослених, а првенствено на повећању зараде радницима. У претходном периоду интензивирани су разговори са представницима компаније Меркатор-С и ХР службом, што је резултирало договором о повећању зарада од 12 до 19% радницима Логистике и Велепродаје од 1.10.2023. године. И у наредном периоду ЗСС Меркатор ће несмањеним ентузијазмом наставити да ради на остварењу своје улоге у свим сферама синдикалног деловања.

by

ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР У ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ

22. СЕПТЕМБРА 2023 ГОДИНЕ, ПОТПИСАН ЈЕ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ. КОНСТРУКТИВНИМ ДИЈАЛОГОМ ИЗМЕЂУ СИНДИКАТА, ПОСЛОДАВЦА И ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ДОШЛО СЕ ДО ПОТПИСИВАЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОЈИ У СКЛАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ МОГУЋНОСТИМА ОБЕЗБЕДЈУЈЕ БОЉЕ УСЛОВЕ РАДА И ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ. ЗАЈЕДНИЦА СИНДИКАТА СРБИЈЕ - ВОДОВОД ПОЖАРЕВАЦ ГОРАН ИВКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК

--- ---

Начелник

email

Заједница Синдиката Србије

place Стругарска 1а, 11000 Београд, општина Чукарица

local_phone 011/2520-015

email zajednicasindikatasrbije@gmail.com

access_time Понедељак - Петак 09:00 - 17:00

<

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %