sort proizvodi
Новогодишња честитка        Пожаревац – утврђена репрезентативност ЈКП „ Комуналне Службе“ Пожаревац        Смернице за израду годишњег програма пословања јавних предузећа за 2024. годину        САСТАНАК СА ПОМОЋНИЦОМ МИНИСТРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ Др МАРИНОМ ВИДОЈЕВИЋ        ПОТПИСАН АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈКП ШУМАДИЈА –КРАГУЈЕВАЦ        Mercator -S        ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР У ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ        САОПШТЕЊЕ - Повећање зарада за возаче у ГСП Београд        РАДНИЧКО – СПОРТСКЕ ИГРЕ 2023 ОХРИД        Утврђена репрезентативност у Основном суду у Крагујевцу       

Најновије вести

by

Новогодишња честитка

Новогодишња честитка

by

Пожаревац – утврђена репрезентативност ЈКП „ Комуналне Службе“  Пожаревац

Својим радом, трудом и залагањем за кратко време синдикална организација „Заједница Синдиката Србије – Комуналне службе Пожаревац „ је стигла до великог броја чланова чиме су се стекли услови за подношење захтева за утврђивање репрезентативности. Дана 05.12.2023. године в.д. директора ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац, господин Марко Марјановић формирао је комисију која је на основу приложених доказа утврдила репрезентативност „Заједнице Синдиката Србије – Комуналне службе Пожаревац“. Извршном одбору  и члановима синдиката на челу са председницом Мајом  Ангеловски честитамо на марљивом раду и успеху и желимо пуно среће у даљем раду. Заједница Синдиката Србије

by

Смернице за израду годишњег програма пословања јавних предузећа за 2024. годину

У "Сл. гласнику РС", број 104/2023 од 24.11.2023. године објављена је Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (у даљем тексту: Уредба), која је ступила на снагу 25.11.2023. године. Уредбом су извршене измене и допуне Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл. гласник РС", број 89/23; о којој смо писали у "Информатор"-у број 21/2023) у делу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (у даљем тексту: Смернице), и то: 1) допуњен је став 4. тачка 6) Смерница тако што је у овој тачки, иза алинеје четврте (којом је утврђено да се годишња маса средстава за зараде запослених из Прилога 11 може увећати за највише 10% у односу на планирану масу средстава за зараде у 2023. години), додата нова - пета алинеја, која гласи: "- зарада запослених чија би основна зарада након увећања утврђеног у алинеји четвртој ове тачке, била нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, увећава се до висине минималне зараде, док се просечна зарада осталих запослених може увећати за највише 10%". 2) став 10. Смерница је измењен и гласи: "Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, поред смерница наведених у овом акту, могу предложити јавним предузећима и друге смернице које су од значаја за њихово пословање, односно другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада." Напомена "Цекос ин"-а: Ако се измењеним ставом 10. Смерница мислило на процентуално увећање минималне цене рада која ће важити у 2024. години, у односу на 2023. годину, онда би тај проценат могућег увећања просечне зараде запослених могао да буде до 17,8% тј. (271,00 дин/х : 230,00 дин/х x 100) - 100. Рок за достављање програма пословања: за јавна предузећа која се финансирају из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединица локалне самоуправе је 15 дана од усвајања тих буџета, за јавна предузећа која се не финансирају из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединица локалне самоуправе је 1. децембар текуће године за наредну годину.

by

САСТАНАК СА ПОМОЋНИЦОМ МИНИСТРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ Др  МАРИНОМ ВИДОЈЕВИЋ

Дана, 17.11.2023 године, у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одржан је састанак са представницима Заједнице Синдиката Србије и Помоћницом министра за социјалну заштиту госпођом Др Марином Видојевић. Имајући у виду да је Помоћница дуги низ година радила у различитим установама социјалне заштите и одлично познаје проблематику, разматрали смо идеје и могућности, за унапређење система социјалне заштите као и могућности побољшања статуса запослених у установама социјалне заштите, и то : Побољшање материјалног положаја запослених кроз јединствену цену рада; Увођење систематског прегледа за све запослене у установама социјалне заштите; Отварање и формирање социјално здравствених установа, као и ПИТ програма у оквиру завода за васпитање, као опција за поједине категорије корисника; Запошљавање оптималног броја радника у центрима за социјални рад и подизање квалитета услуга; Проблем недостајућег кадра медицинске струке (медицинске сестре и неговатељи) и техничког особља; Формирање и јачање капацитета услуга и установа социјалне заштите на локалном нивоу широм Републике Србије; Захваљујемо се помоћници Др Марини Видојевић, на разумевању и великој жељи да се наведени проблеми реше у што краћем временском периоду. Јасно нам је да је проблематика опширна, настала у дужем временском периоду и да је потребно много труда , времена и енергије како би се стекли услови за решење наведених проблема, како би запослени и корисници осетили побољшање услова живота и рада.

by

ПОТПИСАН АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈКП ШУМАДИЈА –КРАГУЈЕВАЦ

У просторијама Градске управе, 24.10.2023.године, потписан је Анекс колективног говора између градоначелника града Крагујевца , господина Николе Дашића, директора ЈКП Шумадија-Крагујевац, господина Марка Вујновића, и председника репрезентативних синдиката ЈКП Шумадија-Крагујевац, Славише Самчовић и Миодрага Грујичића. Током преговора за потписивање овог Анекса, дошло се до договора и модела за очување свих радних места као и стабилности у исплати зарада запослених. Анексом овог уговора, планирано је повећање зарада свих запослених од 15%. Заједница Синдиката Србије- ЈКП Шумадија Крагујевац, је увек инсистирала на на бољим условима рада и повећању зарада запослених у складу са повећањем трошкова живота, а потписивање овог Анека јеј само један корак на путу нашег синдикалног деловања. Заједница Синдиката Србије – Шумадија Крагујевац

--- ---

Начелник

email

Заједница Синдиката Србије

place Стругарска 1а, 11000 Београд, општина Чукарица

local_phone 011/2520-015

email zajednicasindikatasrbije@gmail.com

access_time Понедељак - Петак 09:00 - 17:00

<

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %